Tekstmining projecten van start in verschillende ziekenhuizen


Geschreven door: Els Keesman | Datum: Thursday March 17th, 2016 | Categoriën: , TextminingTwee ziekenhuizen starten met TriggerMining. Een UMC gaat deze techniek toepassen op eerder handmatig onderzochte dossiers. Zo kan een vergelijking worden gemaakt van welke triggers en adverse events worden gevonden. Een topklinisch ziekenhuis past de techniek meer exploratief toe, om te ontdekken wat de omvang van bepaalde problemen is, bijvoorbeeld valincidenten.

Momenteel wordt dossieronderzoek door ziekenhuizen handmatig gedaan door verpleegkundigen en medisch specialisten. Dit is een tijdrovende klus, die op een beperkte steekproef van dossiers wordt toegepast. TriggerMining combineert tekstmining technieken met een uitgebreide ontologie van termen rondom triggers en adverse events. Daardoor is het mogelijk om álle dossiers door te lichten. Zo ontstaat meer inzicht in de omvang van bepaalde problematiek, bijvoorbeeld valincidenten of bloedingen. De kostbare tijd van verpleegkundigen en medisch specialisten kan zo ingezet worden op het doorvoeren van verbetermogelijkheden, in plaats van het tijdrovende handmatige dossieronderzoek.

Tekstmining is een veelbelovende techniek met veel toepassingsmogelijkheden. Onderzoek in een academische en topklinisch centrum laten een voorspellende waarde van 0,8 zien op plotselinge achteruitgang (ongeplande IC opname) en de ontwikkeling van delier. Hiervoor zijn teksten uit het verpleegkundig dossier gebruikt. In een ander ziekenhuis gebruiken we tekstmining om de voorgeschiedenis van patiënten overzichtelijk op een rij te zetten in het nieuwe EPD.

Tekstmining is een manier om de vele gegevens die worden vastgelegd in de zorg beter te benutten. Zo worden medisch professionals minder belast met ‘vinkjes zetten’ en andere administratieve taken.