De vrije artsenkeuze vraagt transparantie van individuele zorgverleners


Geschreven door: Els Keesman | Datum: Tuesday January 19th, 2016 | Categoriën: Blnkr, NieuwsPERSBERICHT

Bilthoven, 19 januari 2016

De vrije artsenkeuze vraagt transparantie van individuele zorgverleners: iedereen moet een zorgverlener kunnen kiezen die bij hem past. De Praktijk Index en Motivaction bundelen de krachten om dit te ondersteunen door het persoonlijke aspect een rol te geven in het keuzeproces tussen patiënt en zorgverlener.

Onder de naam Blnkr ontwikkelen beide partijen een concept waardoor een betere klik mogelijk is tussen patiënt en zorgverlener. Een niet echt optimale match leidt immers tot switchgedrag, vroegtijdig afhaken en ontevredenheid. Alleen al in de GGZ kost drop-out jaarlijks zo’n 50 miljoen euro. Blnkr ontwikkelt software waarmee op basis van persoonlijke voorkeuren, empathiestijl, persoonlijkheid, normen en waarden en objectieve criteria een betere match tot stand komt tussen patiënt en zorgverlener. De zorgverlener kan zich met behulp van de software helder profileren via een foto en filmpje zodat patiënten sneller en gerichter kunnen kiezen.

Meer informatie is te vinden op: www.blnkr.nl

Vrije artsenkeuze vraagt transparantie van individuele zorgverleners

De vrije artsenkeuze is het afgelopen jaar volop bevochten. Zowel door vertegenwoordigers van zorgverleners als door patiënten en consumenten. Recentelijk heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven zich nog uitgesproken in een zaak die huisartsen hadden ingesteld tegen de tariefbeschikking van de NZa. “Iedereen moet een arts kunnen kiezen die hij vertrouwt.”, aldus het CBb.

Maar waar kun je je keuze als patiënt eigenlijk op baseren? Vaak is alleen informatie te vinden over instellingen en organisaties, en weet je niet bij welke zorgverlener je terechtkomt. Terwijl de relatie met de zorgverlener cruciaal is om het vertrouwen te kunnen opbouwen dat noodzakelijk is voor een succesvolle behandeling. Vooral als het gaat om zorg die intiem is of waarvoor je een langdurige behandelrelatie aangaat met de zorgverlener. Denk bijvoorbeeld aan de geestelijke gezondheidszorg en zorg voor chronische aandoeningen.