Medische registratie

Medische registratie

De Praktijk Index beheert de website www.medischeregistratie.nl, waar alle op dit moment geldende regels en adviezen op een rij staan. Ze zijn makkelijk te doorzoeken. Voor de LBZ bestaan veel codeerregels, definities en codeadviezen. Deze komen uit verschillende bronnen. Veel van deze regels en adviezen worden zo nu en dan aangepast.

Verder biedt de site een forum, waarop medisch codeurs of anderen die met het onderwerp bezig zijn met elkaar in discussie kunnen gaan en elkaar vragen kunnen stellen.


Contact: Pieter-Frank van boven
Meer informatie