Voorspellers van heropnames


Geschreven door: Els Keesman | Datum: 29/06/17 | Categoriën: Nieuws, ReflexOm het aantal heropnames in het ziekenhuis te reduceren, is inzicht nodig in de voorspellers van heropnames. Bepaalde patiëntgebonden factoren verhogen de kans op een heropname:

– hoge leeftijd
– diagnose en co-morbiditeit
– psychische problemen (bv. depressie)
– beperkingen in activiteiten van het dagelijks leven
– cognitieve problemen (dementie/delier)
– laag opleidingsniveau
– alleenstaand
– eerdere opname in afgelopen 6 maanden

Daarnaast spelen organisatorische  factoren een rol:

– is bekend aan wie overgedragen moet worden?
– is er snel contact met de huisarts?
– is er aandacht voor medicatie als de patiënt thuis komt?

Bron: Kansagara et. al. JAMA, 2011

Dit is een gezamenlijke bijdrage van Loes Schouten en de Praktijk Index. Loes Schouten heeft uitgebreide ervaring in het leiden van verbeterprojecten in de gezondheidszorg. De Praktijk Index biedt inzicht in de aard en omvang van o.a. heropnamecijfers. Binnenkort volgt meer informatie over interventies die werken om heropnames te voorkomen.