Draaideurpatiënten


Geschreven door: Els Keesman | Datum: 04/04/17 | Categoriën: Homepage, NieuwsIn een middelgroot ziekenhuis wordt door een groep van 100 ‘draaideurpatiënten’, ook wel ‘frequent flyers’ genoemd, zo’n 10 bedden continu bezet gehouden. Alleen al de verpleegdagen van deze kleine groep kosten een ziekenhuis op jaarbasis 2,7 miljoen euro. Natuurlijk gaat het om kwetsbare, complexe patiënten met meerdere comorbiditeiten, die veel zorg nodig hebben. Maar betere afstemming en coördinatie van de zorg biedt wel degelijk mogelijkheden voor reductie van het aantal verpleegdagen (zie Levi in Medisch Contact). Dit is winst voor de patiënt, het ziekenhuis en het zorgstelsel als geheel.

“Er zijn patiënten die van een ziekenhuisheropname wel een heel frequente gebeurtenis maken. … De opnames voor per patiënt telkens ongeveer dezelfde reden hadden dikwijls plaatsgevonden op verschillende afdelingen, of soms zelfs in verschillende ziekenhuizen, maar kenmerkten zich altijd door een verbluffend gebrek aan coördinatie rondom de verleende zorg. … In een recent JAMA artikel werd een andere benadering van deze groep patiënten beschreven. Draaideurpatiënten werden in een speciaal multidisciplinair programma opgenomen, onder regie van verpleegkundigen die nauw in contact stonden met de betrokken medisch specialisten maar ook met de huisarts en de thuiszorg. Ze onderhielden intensief contact met de patiënt en konden tijdig interveniëren als er thuis iets niet goed dreigde te gaan. Deze interventie toonde een verbetering van de zelf aangegeven gezondheidssituatie en tevredenheid bij patiënten en bleek tegelijkertijd herhaalde ziekenhuisopnames te voorkomen. … Het zou heel goed kunnen dat dit voor de Nederlandse situatie ook een zinvol en potentieel kostenbesparend initiatief is.” Marcel Levi in Medisch Contact, 19 januari 2017

De ‘draaideurpatiënten’ van uw ziekenhuis zijn eenvoudig in beeld te brengen door analyse van de medisch administratieve gegevens van al uw opnames. De Praktijk Index kan dit eenvoudig voor u doen op basis van uw LBZ gegevens. Zo weet u welke groep patiënten in aanmerking komen voor een dergelijke aanpak. Neem contact met ons op voor meer informatie.